1. Se yon kote oswa yon koleksyon ki genyen dosye oubyen dokiman.

2. Yon kote pou estoke kote yo mete anrejistreman oswa dokiman apre itilite yo vin pa valab pou moun ki kenbe anrejistreman yo oswa dokiman yo.

« Back to Glossary Index