Yon odyans nan yon dosye kriminèl lè jij la rele chak zafè ki ap tann yon dat jijman yo, li detèmine estati dosye a epi li bay yon dat jijman.

« Back to Glossary Index