Ki gen rapò ak tan ki apre yon kondanasyon kriminèl. Egzanp: Prizonye a mande yon alejman apre kondanasyon pou pèn li an paske li te kwè ventan nan prizon an twò long.

« Back to Glossary Index