Yon eksplikasyon pou aksyon akizean ki eskize oubyen jistifye konpòtman li. Pa egzanp, nan yon dosye kriminèl, aji nan kad lejitim defans se yon defans afimatif yo itilize souvan pou akizasyon vyolans oswa asasinay. Lòt fòm defans afimatif gen ladan l foli ak kontrent fòse. Nan yon aksyon sivil, defans afimatif abityèl yo se lòt pati ki pa respekte kontra a anvan epi lòt pati ki touche an akoz blesi li yo.

« Back to Glossary Index