Kèk depans yon pati fè pandan dosye a. Lalwa Florid fè konnen pati ki genyen ka rejwenn kèk nan depans yo nan yon sèten limite.

« Back to Glossary Index