Remèt yon dokiman bay grefye tribinal la pou l mete l nan dosye ofisyèl yo.

« Back to Glossary Index