Se yon dènye antant oubyen yon dènye desizyon. Egzanp: Dispozisyon tribinal lan sou ka se te ranvwa li.

« Back to Glossary Index