1. Ki fè referans ak yon moun ki pa kapab jere afè l akoz yon mank kapasite mantal (mank Kosyan Entèlektyèl, maladi osinon psikoz).

2. Nan lalwa criminal, enkapasite pou konprann siyifikasyon yon jijman.

« Back to Glossary Index