Yon moun ki antre nan yon pwosè ak tout volonte l paske li gen yon enterè pèsonèl ladan l.

« Back to Glossary Index