Alabaz, enpòtans kritik; ki gen rapò ak fondman yon bagay.

« Back to Glossary Index