Grefye Tribinal lan se yon moun ki la pou resevwa ak konsève dokiman yo depoze devan yon tribinal. Biwo Grefye an gen yon pakèt grefye adjwen oubyen asistan ki pou jwe wòl sa a.

« Back to Glossary Index