Nan vyolasyon lalwa, ki pi souvan fè referans ak lalwa kriminèl.

« Back to Glossary Index