Yon moun oubyen yon krim ki elijib pou yo lage ou sot nan gad oubyen nan prizon depi ou bay lajan oubyen yon pwopriyete sou fòm yon pwomès moun lan ap gen pou li prezante l pi devan.

« Back to Glossary Index