Plis eksplikasyon tankou pou klarifye yon bagay ki ka konfonn moun oubyen yo ka mal konprann.

« Back to Glossary Index