1. Se yon gwoup moun, oswa yon kategori bagay, kalite, oubyen aktivite ki gen yon bagay an komen.

2. Yon kantite moun endefini ki nan yon gwoup. Egzanp: Bòb te manm yon aksyon pousuit lajistis yon klas kont yon konpayi machin paske li se youn nan pami dimil moun ki te achte yon oto ki pa bon.

« Back to Glossary Index