Ajoute yon dokiman yon pledwaye, yon dokiman oubyen yon transkripsyon ki te depoze nan yon tribinal ki pi ba men ki pa te antre nan dosye apèl la malerezman.

« Back to Glossary Index