1. Se yon obligasyon oswa yon pwomès.

2. Se yon pwomès ekri pou peye yon lajan oswa pou fè yon aksyon lè yon sikonstans rive, oubyen apre yon tan pase.

« Back to Glossary Index