1. Yon aksyon ki enplike obeyisans ak entriksyon yo oubyen yon lwa pase ou itilize diskresyon, jijman oubyen kapasite.

2. Yon aksyon oswa yon devwa obligatwa ki pa pèmèt diskresyon pèsonèl ni jijman nan egzekisyon l.

« Back to Glossary Index