Yon òdonans estrawòdinè yon tribinal apèl bay pou anpeche yon tribinal ki pi ba ale pi wo pase jiridiksyon l oubyen pou anpeche yon ofisye ki pa jidisyè oubyen yon gwoup egzèse yon pouvwa a.

« Back to Glossary Index