Desizyon ekri yon tribinal oubyen yon tribinal apèl.

« Back to Glossary Index