1. Tribinal lan an antye.

2. Yon opinyon tribinal apèl la bay kolektivman san idantifye jij ki ekri opinyon an.

3. Yon desizyon ki bay san yon opinyon ekri ki esplike rezonnman tribinal lan.

« Back to Glossary Index