Se yon demann ekri ofisyèl yo prezante devan yon tribinal oswa yon lòt enstans ofisyèl.

« Back to Glossary Index