Fè objeksyon oswa prezante yon opozisyon kont yon kesyon oswa yon erè nan nivo tribinal kote jijman an te fèt anvan an, yon moun ki fè yon apèl kapab prezante menm agiman sa a nan pwosedi apèl li a. Moun k ap fè apèl la dwe prezante objeksyon an devan tribinal kote jijman an te fèt anvan an, pou l kapab bay tribinal sa a yon chans korije erè a. Si moun ki fè apèl la paf è objeksyon nan nivo tribinal ki pi ba a, li ka pa kapab fè yon agiman sou menm pwoblèm nan apèl li an.Fè objeksyon oswa prezante yon opozisyon kont yon kesyon oswa yon erè nan nivo tribinal kote jijman an te fèt anvan an, yon moun ki fè yon apèl kapab prezante menm agiman sa a nan pwosedi apèl li a. Moun k ap fè apèl la dwe prezante objeksyon an devan tribinal kote jijman an te fèt anvan an, pou l kapab bay tribinal sa a yon chans korije erè a. Si moun ki fè apèl la paf è objeksyon nan nivo tribinal ki pi ba a, li ka pa kapab fè yon agiman sou menm pwoblèm nan apèl li an.

« Back to Glossary Index