Dokiman oubyen deklarasyon ki pwoteje kont revelasyon nan tribinal. Egzanp diskisyon ant kliyan ak avoka se kominikasyon privilejye.

« Back to Glossary Index