1. Yon aksyon kote sitwayen yo chache pou aplike dwa piblik yo.

2. Yon òdonans ki itilize pou kesyone otorite gouvènman an.

« Back to Glossary Index