Rebati, refè, oswa reòganize yon bagay. Egzanp: Lè pa gen yon transkripsyon, pati yo mande tribinal lan pou rekonstwui dosye a.

« Back to Glossary Index