Mete fen oubyen mete yon poz nan, entèdi, anpeche yo tande, wè, konnen oswa diskite yon bagay. Egzanp: Akize an te eseye reprime prèv krim pase li yo.

« Back to Glossary Index