Yon obligasyon, dèt oswa responssabilite ou dwe yon lòt moun oubyen sosyete an, ki ranfòse ak yon pwosè sivil oubyen yon pinisyon kriminèl.

« Back to Glossary Index