Aplikasyon desizyon yon tribinal oubyen lwa sou evennman ki pase.

« Back to Glossary Index