1. Kote ki kòrèk oubyen ki posib pou fè yon pwosè, nòmalman paske kote a gen yon rapò ak sa ki pase a, ki mennen nan pwosè a.

2. Deklarasyon nan yon akt pwosedi ki etabli plas pou yon jijman.

3. Se minisipalite oubyen zòn kote yon tribinal ki pi ba gen jiridiksyon li.

« Back to Glossary Index