Pati nan yon dokiman ekri ki verifye apati yon siyati si lòt pati ki nan aksyon an te resevwa dokiman an tou.

« Back to Glossary Index