Se yon dokiman ki montre dwa, enterè oswa pèmisyon ki fè pati yo pa dakò.

« Back to Glossary Index