Pati nan yon opinyon ekri yon tribunal apèl ki aplike lwa oubyen lwa yo nan kèk fè espesyal yon pwosè sivil oswa yon dosye kriminèl.

« Back to Glossary Index