Nan kontèks Gid sa a, yon referans ak yon referans legal tankou yon dosye oubyen yon règleman. Sitasyon an di kote yo ka jwenn yon dosye oswa yon règleman nan yon liv oswa yon bibliyotèk legal.

« Back to Glossary Index