Bagay, aksyon oubyen èd yon pati ap chache nan men yon tribinal.

« Back to Glossary Index