Se kantite enterè legal ki pral aplike sou yon jijman, jouktan yo fin peye pou jijman an. To enterè legal la kapab chanje chak ane.

« Back to Glossary Index