Verifye

Konfime ak yon sèman oubyen yon affidavit; sèmante se verite ki bay nan kad.

Read More

Vide

Anile, vide, envalide. Egzanp: Tribinal lan vide jijman.

Read More

Tribinal

Yon antite oubyen moun k ap okipe yon jijman, oubyen zafè yon ajans leta. Pa egzanp: tribinal ki “pi ba” yo gen ladan yo tribinal jijman yo ak ajans administratif yo. Tribinal apèl yo se “pi gwo” tribinal yo, yo revise si aksyon yon “tribinal ki pi ba” te kòrèk. Yon tribinal gouvènman an ki entèprete epi aplike lwa yo nan dosye byen presi ki nan jiridiksyon l. Yon

Read More

Valid

1. Aplike. 2. Ekspire oubyen fini apre yon sèten tan. Egzanp: Lwa limitasyon yo te aplike, kidonk pleyano pa te kapab depoze pwosè li an.

Read More