Se yon prezantasyon nan bouch ki fèt devan yon tribinal, espesyalman yon tribinal apèl, pou sipòte oubyen pou kontredi kesyon legal ki nan zafè a.

« Back to Glossary Index