Prezantasyon rezon yon pati espere ki pral konvenk yon tribinal pozisyon li an kòrèk.

« Back to Glossary Index