Se yon pwosè ki pa penal ki an rapò avèk dwa pèsonèl ak konpansasyon. Egzanp:Yon aksyon pou vyolason yon kontra oubyen yon aksyon pou touche yon lajan ki dwe.

« Back to Glossary Index