1. Jis, onèt, dakò avèk prensip dwa ak jistis.
  2. 2. Ekite, enpasyalite, lwa natirèl.
« Back to Glossary Index