Analize epi esplike siyifikasyon. Egzanp: Tribinal lan entèprete langaj yon règleman.

« Back to Glossary Index