Limit tan pou depoze yon pwosè. Lalwa bay diferan estati sou limit pou diferan tip dosye, egzanp: neglijans, fen yon kontra, responsablite pwofesyonèl.

« Back to Glossary Index