Yon lwa kò lejislatif la pase; Kongrè oubyen Eta a. Egzanp: Kò lejislatif Florid la te kreye epi te pase yon estati ki egzije tout chofè yo pou mete senti yo.

« Back to Glossary Index