1. Sikonstans oubyen fè nan yon zafè, ki opoze ak lalwa;

2. Yon moso enfòmasyon ki prezante kòm yon bagay ki vre oubyen ki ap pase.

« Back to Glossary Index