Pa kapab jwenn reparasyon, ranje oubyen geri.

« Back to Glossary Index