Yon lòd oubyen yon desizyon ki aji sou yon pwoblèm yo prezante nan dosye a e li mete yon fen nan pwoblèm sa a men li pa met fen nan dosye a.

« Back to Glossary Index