Yon lòd oswa yon desizyon yo paka rele nan apèl anjeneral; gen moun ki di “inapelab” tou.

« Back to Glossary Index