1. An konfòmite oubyen an akò ak:
  2. 2. Dapre obligasyon ki nan yon kontra.
  3. 3. Kopi idantik yon dokiman.
« Back to Glossary Index