Aplikasyon yon jij oubyen yon ajans administratif sou règleman, desizyon oubyen prensip legal yo sou eleman yon dosye ki fòme baz yon desizyon.

« Back to Glossary Index